C. & D. Kalaitzis Co, "Petralona Winery"
 Καλώς ήλθατε στο οινοποιείο μας/Welcome to our winery
   Home/Αρχική σελίδα      Handling organic vineyards/Διαχείριση οργανικών αμπελιών

 
(April 4th, before leaves appear, vetch is ready to blossom and is cut, leaving dead plants on the ground to
provide it with substances and protect it from the rain & sun.
Vetch's dead roots dissolve, thus the remaining holes allow soil's aeration also providing it with Nitrogen.)
________________________________________________________________________________

 (4 Απριλίου, πριν πέσουν τα φύλλα, ο Βίκος κόβεται πριν ανθίσει ώστε 
να παρέχει στο αμπέλι τις θρεπτικές ουσίες του προστατεύοντας παράλληλα το έδαφος από την βροχή και τον ήλιο.
Οι ρίζες του Βίκου αποσυντίθενται επιτρέποντας τον αερισμό του εδάφους και παρέχοντας του Άζωτο)
 

 

  
 


The rewarding end-result
___________________

Η επιβράβευσηIn comparison to other alcoholic beverages wine contains the most anti-oxidants,
the most beneficial of them being: Resveratrol, Quercetin, & Catechins
________________________________________________________________

Τα αντιοξειδωτικά είναι πολύ λιγότερο διαθέσιμα σε άλλα αλκοολούχα ποτά, 
Οι δραστικότερες ουσίες του κρασιού είναι: Ρεσβερατρόλη, Κερσετίνη, & Κατεχίνες
 
 

Have you considered? 

    
Did you know that plants have an “immune system” for fighting their enemies?

- How Phytoalexins, substances produced by plants so as to defend themselves against their enemies benefit our body’s function?

- Who can these enemies be?

- When does their immune system function better?

- What is the meaning/importance of a strong, healthy plant and its fruits to the end-consumer?

For instance if one “feeds” his/her vines with the well-known Vetch plant providing soil with organic matter and Nitrogen in an organic and not chemical form unlike chemical fertilizers, then he/she can grow healthy and strong plants, capable to cope with their enemies.

Covering soil’s surface with dead Organic matter, such as cut vetch, conserves humidity, allows the proliferation of micro-organisms, useful insects, while at the sam
e time its decomposition slowly feeds with nutritious matters one’s crops.  At the same time the tips of Vetch’s “orphan” roots supply valuable Organic Nitrogen aiding to the healthy (and not chemical) development of plants.

One should consider the difference between the nutritious value of livestock, farm-fed with hormones, antibiotics and enhanced fodder aiming to quick fattening & growth compared to that of wild cattle, wild-boar, etc.

The same thing occurs with fishing farms and plants’ farms, where man interferes thus breaking Nature’s rules.


Έχετε σκεφτεί;

Γνωρίζατε ότι και τα φυτά διαθέτουν "ανοσοποιητικό σύστημα" για να πολεμούν τους εχθρούς τους;

-Πώς οι Φυτοαλεξίνες, ουσίες που παράγουν τα φυτά για να αμύνονται κατά των εχθρών των ωφελούν τον οργανισμό μας;


- Ποιοί μπορεί να είναι αυτοί οι εχθροί;

-Πότε λειτουργεί καλύτερα το ανοσοποιητικό τους σύστημα;

-Ποιά είναι η σημασία ενός υγιούς φυτού και των καρπών του στον τελικό καταναλωτή;

Για παράδειγμα, εάν κάποιος/α χρησιμοποιήσει Βίκο ως τροφή για τον αμπέλι του/της, παρέχοντας έτσι στο έδαφος οργανική ύλη και άζωτο, σε οργανική και όχι χημική μορφή (χημικά λιπάσματα), τότε το αμπέλι θα δυναμώσει και θα μπορεί να αντιμετωπίσει τους εχθρούς του.

Καλύπτοντας την επιφάνεια του εδάφους με οργανική ύλη, όπως ο κομμένος Βίκος,  μπορούμε να διατηρούμε την υγρασία, επιτρέπουμε την άνθιση μικρο-οργανισμών, χρήσιμων εντόμων, ενώ η αποδόμηση του παρέχει με θρεπτικά στοιχεία στην σοδειά του.  Την ίδια στιγμή, οι σχισμές που απομένουν στην θέση των "ορφανών" ριζών του φυτού (Βίκου), παρέχουν ωφέλιμο οργανικό άζωτο στο αμπέλι προσφέροντας του υγιή ανάπτυξη.
 
Θα πρέπει να συλλογιστούμε την διαφορά μεταξύ της θρεπτικής αξίας ζώων που έχουν μεγαλώσει σε φάρμες με ορμόνες, αντιβιοτικά και ενισχυμένες τροφές με σκοπό την τάχιστη ανάπτυξη τους καθώς και του βάρους των συγκριτικά με ζώα ελευθέρας βοσκής, αγριογούρουνα, κτλ.
 
Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και σε ιχθυοκαλλιέργειες και καλλιέργειες, και όπου ο άνθρωπος επεμβαίνει, παραβιάζοντας συνήθως τους κανόνες της Φύσης.